Bài 72: un ut ưt trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần un? Tiếng nào có vần ut? Tiếng nào có vần ưt? Tập đọc. Làm mứt

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần un? Tiếng nào có vần ut? Tiếng nào có vần ưt? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần un là: lùn, cún

Tiếng có vần ut là: cút, bụt

Tiếng có vần ưt là: nứt, sứt. 

Câu 2

3. Tập đọc

Làm mứt

Thỏ rủ cún làm mứt cà rốt.

Cún đun bếp, lửa ngùn ngụt, thỏ la:

- Lửa to quá! Rút bớt lửa đi!

- Bạn la to làm tớ sợ quá. - Cún phàn nàn.

Thỏ nhỏ nhẹ:

- Làm mứt cần nhỏ lửa, cún à.

- Thế à? Cảm ơn thỏ nhé. 

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close