Bài 100: oi ây trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần oi? Tiếng nào có vần ây. Tập đọc: Sói và dê. Sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần oi? Tiếng nào có vần ây? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần oi là: ngói, sói, còi

Tiếng có vần ây là: cấy, mây, dây 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Sói và dê

Dê con đang gặm cỏ, bỗng thấy sói ở ngay trước mặt. Dù rất sợ, dê vẫn bình tĩnh nói:

- Để bác ngon miệng, con hát tặng bác một bài nhé?

Sói đồng ý. Dê con bèn lấy hết sức hét: "Be.....be....". Ông chủ đang ở gần đó nghe thấy, liền vác gậy chạy lại, nện sói một trận nên thân.

? Sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close