Bài 19: n nh trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm n? Tiếng nào có âm nh. Tập đọc: Nhà cô Nhã. Nói tiếp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm n? Tiếng nào có âm nh? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập 

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có âm n là: hình 1, 5, 6

Các tiếng có âm nh là: hình 2, 3, 4 

Câu 2

3. Tập đọc:

Nhà cô Nhã

Nhà cô Nhã ở bờ hồ. Hồ nhỏ, nhà nho nhỏ. Hồ có cá mè, ba ba. Nhà có na, nho, khế.

Câu hỏi:

Nói tiếp: 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

a) Hồ có cá mè, ba ba.

b) Nhà có na, nho, khế. 

Quảng cáo
close