Bài: Ôn tập cuối học kì 1 trang 166 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Đố em: Mỗi toa tàu dưới đây chở gì. Chọn chữ nào: ng hay ngh. Nối từ ngữ với hình. Đọc thầm: Thần ru ngủ. Điền chữ c hoặc k

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập

Câu 1:

1. Đố em: Mỗi toa tàu dưới đây chở gì?  

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Toa 1 (uôc): thuốc           

Toa 2 (ương): đường

Toa 3 (uôt): dưa chuột     

Toa 4 (ươp): mướp và cá ướp

Toa 5 (ưng): trứng. 

Câu 2

3. Chọn chữ nào: ng hay ngh? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Nghé, nghe, ngỗng 

Đọc hiểu

1. Nối từ ngữ với hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc các từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

2. Đọc thầm: Thần ru ngủ

Câu hỏi: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a) Thần ru ngủ giúp đứa bé dễ thương có giấc mơ đẹp.

b) Thần làm cho đứa bé hư chẳng ngủ được. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là: a) Thần ru ngủ giúp đứa bé dễ thương có giấc mơ đẹp.  

Viết

1. Điền chữ c hoặc k 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Kiến, kìm, công 

Quảng cáo
close