Bài 124: oen oet trang 54 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần oen? Tiếng nào có vần oet? Ghép đúng. Tập đọc: Chú hề. Nói tiếp những từ ngữ tả chú hề.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần oen? Tiếng nào có vần oet? 

Phương pháp giải:

Em đọc các từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần oen là: xoèn, choèn

Tiếng có vần oet là: xoẹt, loẹt 

Câu 2

Ghép đúng: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

Câu 3

4. Tập đọc: 

Chú hề

Môi đỏ choèn choẹt

Mũi - quả cà chua

Áo quần lòe loẹt

Đóng vai vui đùa

Mỗi lần nhìn bé

Chú nhoẻn miệng cười

Nụ cười thân thiện

Sáng bừng trên môi.

Bé đi xem xiếc

Biết bao trò vui

Về nhà chỉ nhớ

Chú làm hề thôi

? Nói tiếp những từ ngữ tả chú hề:

Môi………..

Mũi………..

Áo quần……………. 

Nụ cười………..

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài thơ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Môi đỏ choèn choẹt

Mũi - quả cà chua

Áo quần lòe loẹt

Nụ cười thân thiện 

Quảng cáo
close