Bài 109: iêu yêu trang 30 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần iêu? Tiếng nào có vần yêu? 3. Tập đọc: Ba lưỡi rìu (2). Sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần iêu? Tiếng nào có vần yêu? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần iêu là: niêu, diều, tiêu, điệu, chiếu

Tiếng có vần yêu là: yêu, yểu. 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Ba lưỡi rìu (2)

Chàng tiều phu không nhận lưỡi rìu bạc là của mình.

Ông lão lại lặn xuống sông, mang lên một lười rìu vàng. Anh vẫn lắc đầu.

Cuối cùng, ông lão mang lên một lưỡi rìu sắt. Anh reo lên, nhận đó là chiều rìu yêu quý của mình.

Ông lão nói: "Ta là Bụt. Con túng thiếu mà không tham. Ta thưởng cho con hai lưỡi rìu vàng và bạc này.

? Sắp xếp các tranh theo đúng nội dung truyện. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close