Bài 10: ê l trang 22 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm ê? Tiếng nào có âm l?

Quảng cáo

Đề bài

2. Tiếng nào có âm ê? Tiếng nào có âm l? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết

Các tiếng có âm ê là:

- Hình 1: bê

- Hình 2: khế

- Hình 5: trê

Các tiếng có âm l là 

- Hình 3: lửa

- Hình 4: lặn

- Hình 6: lúa

Quảng cáo
close