Bài Kể chuyện: Chuyện của thước kẻ trang 152 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Chuyện của thước kẻ. Thước kẻ, bút mực, bút chì và tẩy kết bạn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Chuyện của thước kẻ

Thước kẻ, bút mực, bút chì và tẩy kết bạn. Chúng cùng nhau làm việc rất vui vẻ. Bỗng một hôm, thước kẻ nghĩ rằng nó quan trọng nhất. Không có nó thì bút mực, bút chì không thể kẻ thẳng được. Nghĩ là mình oai lắm, nó cứ ưỡn ngực lên. Dần dần nó trở thành chiếc thước kẻ cong. Một hôm bút mực và bút chì phàn nàn:

- Anh thước kẻ bị cong rồi. Đường kẻ của chúng ta cong quá!

Thước kẻ đáp:

- Tại các anh không biết vẽ. Chứ tôi lúc nào cũng thẳng.

Tẩy bảo:

- Anh cứ soi gương thì biết.

Thước kẻ soi gương, nó sợ hãi thấy mình hơi cong. Nhưng rồi nó lại tươi tỉnh:

- Cái thước kẻ ở trong gương kia không phải tôi. Vạch đo của tôi ở bên trái còn vạch đo của cái thước kẻ kia ở bên phải. Các số ở đó còn ngược nữa.

Thước kẻ trốn xuống bãi cỏ, hy vọng sẽ có bạn mới biết tài nó. Một bà cụ nhặt thước kẻ, định đem về làm củi nhưng thước kẻ la ầm lên. Nó không phải là củi. Bác thợ mộc thấy vậy bèn nói:

- Đây là cái thước kẻ gỗ. Nó hơi cong. Để tôi bào lại nó cho thẳng.

Trải qua nhiều đau đớn thước kẻ mới thẳng trở lại. Các bạn vui vẻ đón nó trở về. Từ đó, nó luôn chăm chỉ cùng các bạn bút kẻ những đường thẳng tắp. 

Câu 2

Kể chuyện theo tranh 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các tranh và trả lời các câu hỏi để kể lại câu chuyện. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Thước kẻ, bút mực, bút chì và tẩy kết bạn. Chúng cùng nhau làm việc rất vui vẻ.

Tranh 2: Bỗng một hôm, thước kẻ nghĩ rằng nó quan trọng nhất. Không có nó thì bút mực, bút chì không thể kẻ thẳng được. Nghĩ là mình oai lắm, nó cứ ưỡn ngực lên. Dần dần nó trở thành chiếc thước kẻ cong.

Tranh 3: Bút mực và bút chì phàn nàn: Anh thước kẻ bị cong rồi. Đường kẻ của chúng ta cong quá!

Tranh 4: Thước kẻ soi gương, nói: Cái thước kẻ ở trong gương kia không phải tôi. Vạch đo của tôi ở bên trái còn vạch đo của cái thước kẻ kia ở bên phải. Các số ở đó còn ngược nữa.

Tranh 5: Một bà cụ nhặt thước kẻ, định đem về làm củi nhưng thước kẻ la ầm lên. Nó không phải là củi. Bác thợ mộc thấy vậy bèn nói: Đây là cái thước kẻ gỗ. Nó hơi cong. Để tôi bào lại nó cho thẳng.

Tranh 6: Trải qua nhiều đau đớn thước kẻ mới thẳng trở lại. Các bạn vui vẻ đón nó trở về. Từ đó, nó luôn chăm chỉ cùng các bạn bút kẻ những đường thẳng tắp. 

Quảng cáo
close