Bài 28: t th trang 52 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm t? Tiếng nào có âm th. Tập đọc: Nhớ bố

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm t? Tiếng nào có âm th? 

Phương pháp giải:

Em đọc các tiếng và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có âm t: hình 1, 3

Tiếng có âm th: hình 2, 4, 5 

Câu 2

3. Tập đọc:

Nhớ bố

Bố Thơ là thợ mỏ. Bố ở xa nhà. Ở nhà có mẹ, có Thơ, có bé Tộ. Cả nhà nhớ bố. 

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời.  

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close