Bài 98: Ong mật và ong bầu trang 12 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Ong mật và ong bầu. Một sớm mùa hè, ong mật và ong bầu cùng mang một thùng mật đến nhờ ong vò vẽ phân xử

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Ong mật và ong bầu

Một sớm mùa hè, ong mật và ong bầu cùng mang một thùng mật đến nhờ ong vò vẽ phân xử. Hai bên đều nói đấy là mật của mình. Nhìn thùng mật vàng óng đang tỏa hương thơm ngọt ngào, ong vò vẽ không phân xử được mật là của ai.

Bướm vàng nói: “Cứ theo màu sắc và hương thơm thì chỗ mật thơm ngon này chắc là của ong mật. Nhưng trong tổ ong bầu, tôi thấy cũng có mật như thế.”.

Kiến thì bảo nên nhờ bác gấu phân xử. Đợi kiến nói xong, ong mật bèn lên tiếng: “Chả cần phải nhờ ai. Cứ để tôi và ong bầu cùng làm mật. Ai làm ra được thứ mật ngọt ngào này thì thùng mật là của người đó”. Ong bầu lập tức từ chối làm mật.

Thế là đã rõ, ong bầu không biết làm mật. Ong vò vẽ xử số mật kia chính là của ong mật. 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu chuyện để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Ong mật và ong bầu cùng mang một thùng mật đến nhờ ong vò vẽ phân xử. Hai bên đều nói đấy là mật của mình.

Tranh 2: Ong vò vẽ không phân xử được mật là của ai.

Tranh 3: Bướm vàng nói: “Cứ theo màu sắc và hương thơm thì chỗ mật thơm ngon này chắc là của ong mật. Nhưng trong tổ ong bầu, tôi thấy cũng có mật như thế.”.

Tranh 4: Kiến thì bảo nên nhờ bác gấu phân xử.

Tranh 5: Ong mật bèn lên tiếng: “Chả cần phải nhờ ai. Cứ để tôi và ong bầu cùng làm mật. Ai làm ra được thứ mật ngọt ngào này thì thùng mật là của người đó”. Ong bầu lập tức từ chối làm mật.

Tranh 6: Ong bầu không biết làm mật. Ong vò vẽ xử số mật kia chính là của ong mật 

Quảng cáo
close