Bài 83: iêng yêng iêc trang 148 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần iêng? Tiếng nào có vần iêc. Tập đọc. Cô xẻng siêng năng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần iêng? Tiếng nào có vần iêc? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần iêng là: riềng, khiêng, giếng

Tiếng có vần iêc là: diệc, diếc, tiệc. 

Câu 2

3. Tập đọc

Cô xẻng siêng năng

Cô xẻng làm việc rất siêng năng. Có lần, chị gió hăm hở dọn đỡ cô. Chả ngờ, gió làm rác văng khắp chốn. Chị gió buồn lắm.

Nhìn chị gió ủ rũ, cô xẻng nhẹ nhàng:

- Chị chớ buồn. Chị luôn giúp nhà ta mát mẻ mà.

Chú yểng nghe thế thì lem lém:

- Em siêng năng, chị chăm chỉ.

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 2, b – 3, c – 1 

Quảng cáo
close