Bài 2: cà cá trang 8 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Đố em: Tiếng nào có thanh huyền? Tiếng nào có thanh sắc? Tìm hình ứng với mỗi tiếng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

3. Đố em: Tiếng nào có thanh huyền? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có thành huyền là:

- Hình 1: cò

- Hình 2: bò

- Hình 3: nhà sàn

- Hình 6: gà 

Câu 2

4. Tiếng nào có thanh sắc? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có thành sắc là:

- Hình 1: bé

- Hình 2: lá

- Hình 3: cú

- Hình 5: bóng

- Hình 6: chó 

Câu 3

5. Tìm hình ứng với mỗi tiếng 

Phương pháp giải:

Em quan sát, suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close