Bài 136: oai oay uây trang 74 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần oai? Tiếng nào có vần oay? Tiếng nào có vần uây? Tập đọc: Thám tử mèo.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần oai? Tiếng nào có vần oay? Tiếng nào có vần uây?

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần oai: xoài, ngoái

Tiếng có vần oay: xoáy

Tiếng có vần uây: nguẩy 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Thám tử mèo

Mèo mơ làm thám tử. Nhưng đội thám tử chỉ tuyển những chú chó. Thấy mèo, họ nguây nguẩy bỏ đi. 

Mèo loay hoay nghĩ kế. Nó hóa trang thành chú cún và trúng tuyển.

Vào đội, mèo khám phá ra một vụ trộm lớn. Cả đội mừng công. Đúng lúc được nhà vua gắn huân chương, mèo khoái chí buột miệng kêu: "Meo!".

Nhưng vì có tài, mèo vẫn được giữ lại. Nó còn lên chức đội trưởng.

? Ý nào đúng:

a. Mèo được tuyển vào đội thám tử vì nó là mèo

b. Mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là: b. Mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có tài 

Quảng cáo
close