Bài 101: ôi ơi trang 16 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Ghép chữ với hình cho đúng. Tập đọc: Ong và bướm. Vì sao ong không đi chơi cùng bướm?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Ghép chữ với hình cho đúng 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc:

Ong và bướm

Con bướm trắng

Lượn vườn hồng

Gặp con ong

Đang bay vội

Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời

Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.

? Vì sao ong không đi chơi cùng bướm? Chọn ý đúng?

a. Vì ong nghe lời mẹ, làm xong việc mới đi chơi

b. Vì ong không thích chơi với bướm 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ong không đi chơi cùng bướm vì: a. Vì ong nghe lời mẹ, làm xong việc mới đi chơi 

Quảng cáo
close