Bài 61: ên êt trang 112 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tìm tiếng có vần ên, tiếng có vần êt. Tập đọc. Về quê ăn tết

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm tiếng có vần ên, tiếng có vần êt 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ên là: nến, bến, nhện, sên

Tiếng có vần êt là: tết, kết, rết 

Câu 2

3. Tập đọc

Về quê ăn tết

Nhà Bi về quê ăn Tết. Xe về bến chậm. Mẹ phàn nàn: "Chậm như sên".

Đêm 30, cả nhà làm lễ bên nhà thờ. Bố lầm rầm khấn. Bà chấm chấm khăn lên mắt. Cả năm bà đã chờ nhà Bi về sum họp bên mâm cơm Tết.

Câu hỏi: Nói tiếp:

a. Nhà Bi về quê ......

b. Đêm 30, cả nhà Bi......... 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a. Nhà Bi về quê ăn Tết

b. Đêm 30, cả nhà Bi làm lễ bên bàn thờ. 

Quảng cáo
close