Bài 37: ăm ăp trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tìm tiếng có vần ăm, tiếng có vần ăp. Tập đọc. Chăm bà

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm tiếng có vần ăm, tiếng có vần ăp 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ăm:

- Hình 3: tằm

- Hình 4: tắm

- Hình 5: nằm

Tiếng có vần ăp:

- Hình 1: thắp

- Hình 2: bắp ngô 

- Hình 6: gắp

Câu 2

3. Tập đọc

Chăm bà

Bà bị cảm. Cả nhà lo lắm. Mẹ đi khắp chợ mua lá để chữa cảm. Ở nhà, bố và Thắm pha sữa cho bà. Có cả nhà chăm, bà đã đỡ.

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close