Bài 7: đ e trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm đ. Tiếng nào có âm e.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm đ? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và tìm tiếng có âm đ. 

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có âm đ là:

- Hình 1: đèn

- Hình 2: đậu

- Hình 4: đá

- Hình 6: đàn 

Câu 2

3. Tiếng nào có âm e? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để tìm các tiếng có âm e. 

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có âm e là:

- Hình 1: ve

- Hình 2: me

- Hình 3: xe

- Hình 4: s

- Hình 6: tr

Quảng cáo
close