Bài 26: Kiến và bồ câu trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Kiến và bồ câu. Hôm ấy, kiến khát nước, tìm xuống suối.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện 

Phương pháp giải:

Em lắng nghe cô giáo kể lại câu chuyện.  

Lời giải chi tiết:

Kiến và bồ câu

Hôm ấy, kiến khát nước, tìm xuống suối. Chẳng may, sóng nước trào lên, cuốn kiến đi và suýt dìm chết nó. Bồ câu bay qua nhìn thấy, nó bèn thả xuống suối một cành lá. Kiến bò lên lá, sóng đưa lá dạt vào bờ. Nhờ vậy kiến thoát chết. Kiến rất biết ơn bồ câu. Mấy ngày sau, bồ câu đậu trên cành cây. Không biết rằng có một bác thợ săn đang rình bắn nó. Kiến nhìn thấy bác thợ săn sắp bắn bồ câu. Bèn chạy tới cắn thật mạnh vào chân bác thợ săn. Bác ta giật mình la to: “Ối! Ối! Ối!”. Bồ câu nghe động, giật mình bay vụt đi.

Câu 2

Trả lời câu hỏi

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu chuyện đã nghe và các tranh vẽ để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Khi kiến xuống suối uống nước thì chẳng may, sóng nước trào lên, cuốn kiến đi và suýt dìm chết nó

Tranh 2: Nhờ bồ câu thả xuống suối một cành lá, kiến bò lên lá, sóng đưa lá dạt vào bờ nên kiến thoát chết.

Tranh 3: Bác thợ săn rình bắn bồ câu khi thấy bồ câu đậu trên cành cây.

Tranh 4: Kiến đã chạy tới cắn thật mạnh vào chân bác thợ săn khiến bác ta giật mình la to: “Ối! Ối! Ối!”. Bồ câu nghe động, giật mình bay vụt đi. 

Quảng cáo
close