Bài 132: uênh uêch trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần uênh? Tiếng nào có vần uêch? Tập đọc: Bác nông dân và con gấu (2). Vì sao gấu tức mà không làm được gì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần uênh? Tiếng nào có vần uêch? 

Phương pháp giải:

Em đọc các từ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc: 

Bác nông dân và con gấu (2)

Gấu nghe vậy thì thích lắm. Nó há cái miệng rộng huếch, gật gù: "Được, được". Rồi huênh hoang: "Sư tử còn phải sợ ta. Mi không giữ lời hứa, ta sẽ cho biết tay".

Cải lớn, bác nông dân lấy phần củ trắng nõn nằm dưới đất, để lại ngọn và lá cho gấu. Gấu nếm lá cải, thấy đắng ngắt, tức mà không làm gì được.

? Vì sao gấu tức mà không làm được gì? Chọn ý đúng:

a. Vì bác nông dân khỏe hơn gấu

b. Vì bác nông dân đã làm đúng lời hứa 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là: b. Vì bác nông dân đã làm đúng lời hứa 

Quảng cáo
close