Bài 62: Sư tử và chuột nhắt trang 114 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Sư tử và chuột nhắt. Một hôm, Chuột Nhắt bị Sư Tử bắt sống.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện

Sư tử và chuột nhắt

Một hôm, Chuột Nhắt bị Sư Tử bắt sống. Chuột Nhắt van lạy Sư Từ tha cho nó! Xin ngài nhón tay làm phúc, tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ngài ăn chẳng bõ dính răng.

Suy nghĩ một lát, Sư Tử mỉm cười, rồi tha Chuột Nhắt.

Sau khi được tha, Chuột Nhắt hết lời cám ơn Sư Tử. Nó hứa:

- Thưa ngài, có ngày tôi sẽ đền ơn đáp nghĩa cho ngài.

Sử Tử phì cười, nói:

- Chú bé tí tẹo thế mà cũng cứu được chúa sơn lâm à? 

ít lâu sau, Sư Tử bị sập bẫy. Nó gầm gào, vùng vẫy mãi nhưng vẫn không sao thoát được. Nó đành nằm im, nước mắt chảy ra, chờ chết. Chuột Nhắt đi qua, bỗng nhìn thấy ân nhân của mình. Nó vội chạy về gọi cả nhà ra cắn tung các mắt lưới.

Chỉ trong nháy mắt, các mắt lưới bị họ hàng Chuột Nhắt cắn đứt hết. Thế là Sư Tử được cứu thoát.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu chuyện để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Sư tử kiếm mồi và tóm được một chú chuột nhắt.

Tranh 2: Khi sư tử định ăn thịt chuột nhắt, chuột nhắt đã van xin ngài làm phúc tha cho nó. Nó nhỏ thế này, ngài ăn chẳng bõ dính răng.

Tranh 3: Khi được sư tử tha, chuột nhắt đã hứa với sư tử sẽ có ngày nó sẽ đền ơn đáp đáp nghĩa cho sư tử

Tranh 4: Nghe chuột nhắt hứa hẹn, sư tử phì cười và nói: Chú bé tí tẹo thế mà cũng cứu được chúa sơn lâm à?

Tranh 5: Khi sư tử bị sa lưới, chuột nhắt đã vội chạy về gọi cả nhà ra cắn tung các mắt lưới.

Tranh 6: Khi sư tử nói cảm ơn nó, nó đã nói: Giờ thì ông đã thấy rồi đấy, bé xíu như chuột nhưng vẫn có thể cứu được cả Sư Tử. 

Quảng cáo
close