Bài 55: an at trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần an? Tiếng nào có vần at? Tập đọc: Giàn mướp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần an? Tiếng nào có vần at? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần an là: nhãn, hàn, màn, ngan

Tiếng có vần at là: bát, hạt. 

Câu 2

3. Tập đọc:

Giàn mướp

Giàn mướp nhà Hà vừa ra nụ đã thơm ngát. Lắm hôm, Hà vừa đếm nụ vừa khe khe hát cho giàn mướp nghe. Có cả đàn bướm về tụ họp. Có lẽ nhờ thế mà mùa hè năm đó, giàn mướp sớm ra quả.

Câu hỏi: Những ý nào đúng?

a) Giàn mướp thơm ngát

b) Hà khẽ hát cho giàn mướp nghe

c) Năm đó, giàn mướp chậm ra quả.

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Những ý đúng là:

a) Giàn mướp thơm ngát

b)  Hà khẽ hát cho giàn mướp nghe 

Quảng cáo
close