Bài 69: Ôn tập trang 125 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Ghép các âm dưới đây thành vần. Tập đọc: Mẹ con cá rô (2)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Ghép các âm dưới đây thành vần 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tập đọc:

Mẹ con cá rô (2)

Rô con vọt lên bờ. Chả ngờ, bờ hồ khô cạn, nó nằm thở hí hóp.

Chị gió nghe rô than thở, bèn đi tìm thần mưa. Thần mưa phất cờ. Mưa to đổ về, tràn qua bờ hồ. Rô con vọt về nhà. Nó xin mẹ tha thứ.

Câu hỏi: Ý nào đúng?

a. Khi rô con gặp nạn:

- Cá cờ giúp rô con

- Chị gió, thần mưa giúp rô con.

b. Nói lời rô con xin lỗi mẹ 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a. Ý đúng là: Khi rô con gặp nạn: Chị gió, thần mưa giúp rô con.

b. Nói lời xin lỗi với mẹ: "Mẹ ơi! Con đã biết lỗi của mình rồi, con xin lỗi mẹ. Con hứa lần sau con không như vậy nữa, con sẽ nghe lời mẹ dặn". 

Quảng cáo
close