Bài 126: uyn uyt trang 58 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần uyn? Tiếng nào có vần uyt. Tập đọc: Đôi bạn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần uyn? Tiếng nào có vần uyt? 

Phương pháp giải:

Em đọc các từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần uyn là: luyn

Tiếng có vần uyt là: tuýt, huýt, xuýt 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Đôi bạn

Nhà Tuấn có chó Tuyn và mèo Kít. Hai bạn luôn xoắn xuýt bên nhau.

Đôi khi, Kít đùa dai, Tuyn gầm gừ, không bằng lòng. Tuấn huýt sáo, thế là Tuyn chạy đến.

Một hôm, Tuyn và Kít nghịch lên bờ ao. Kít suýt ngã xuống nước. Tuyn thì không sợ nước. Có lần, nó nhảy xuống ao, đuổi lũ vịt kêu váng cả mặt nước.

? Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 2, b – 3, c – 1. 

Quảng cáo
close