Bài 64: in it trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Hái quả trên cây, xếp vào hai rổ cho đúng. Tập đọc. Hồ sen

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Hái quả trên cây, xếp vào hai rổ cho đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc các từ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Rổ có quả chứa tiếng có vần in là: nhìn, nín, tin, chín

Rổ có quả chứa tiếng có vần it là: thịt, vịt. 

Câu 2

3. Tập đọc

Hồ sen

Gần nhà Ngân có hồ sen đẹp lắm. Từ cửa sổ, Ngân có thể nhìn rõ mặt hồ. Mùa hè đến, sen ra búp. Chỉ ít hôm, sen đã nở kín hồ. Khi gió về, nhà Ngân thơm ngát.

Câu hỏi: Ý nào đúng?

a) Gần nhà Ngân có hồ cá đẹp lắm.

b) Mùa hè, sen nở kín hồ. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng: b) Mùa hè, sen nở kín hồ. 

Quảng cáo
close