Bài 29: tr ch trang 54 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm tr? Tiếng nào có âm ch. Tập đọc: Đi nhà trẻ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm tr? Tiếng nào có âm ch? 

Phương pháp giải:

Em đọc các tiếng và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có âm tr: hình 1, 4, 5

Tiếng có âm ch: hình 2, 3, 6 

Câu 2

3. Tập đọc:

Đi nhà trẻ

Chị Trà cho bé Chi đi nhà trẻ. Qua chợ, chị chỉ cho bé cá trê, cá mè…

Ở nhà trẻ, Chi nhớ mẹ. Chị Trà dỗ: “Bé nhè thì cô chê đó”. Bé nghe chị.

Câu hỏi: Ghép hình với chữ 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close