Bài 11: b bễ trang 24 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm b. Tiếng nào có thanh ngã.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm b? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình để tìm tiếng có âm b. 

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có âm b là:

- Hình 1: bò

- Hình 3: bàn

- Hình 4: búp bê

- Hình 5: bóng

- Hình 6: bánh 

Câu 2

3. Tiếng nào có thanh ngã? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Các tiếng có thanh ngã là:

- Hình 1: v

- Hình 2: đũa

- Hình 4: sa

- Hình 5: võ

- Hình 6: nhã

Quảng cáo
close