Bài 23: p ph trang 44 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm p? Tiếng nào có âm ph. Tập đọc. Nhà dì.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có âm p? Tiếng nào có âm ph? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có âm p: hình 1

Tiếng có âm ph: hình 2, 3, 4, 5 

Câu 2

3. Tập đọc

Nhà dì

Nhà dì Nga có pi a nô.

Cả nhà Bi đi phố, ghé nhà dì, nghe pi a nô.

Dì Nga pha cà phê. Bố mẹ có cà phê, Bi có phở. Bé Li có na. 

Ghép đúng:

Phương pháp giải:

Dựa vào bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close