Bài 115: uy uya trang 40 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần uy? Tiếng nào có vần uya? Tập đọc: Vườn hoa đẹp. Nói về vẻ đẹp của một loài hoa

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần uy? Tiếng nào có vần uya? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần uy là: khuy, ruy, huy, lũy

Tiếng có vần uya là: tuya 

Câu 2

3. Tập đọc:

Vườn hoa đẹp

Vườn nhà Thủy trồng rất nhiều hoa. Hoa cúc thúy đủ sắc màu. Hoa tuy líp đỏ mọng. Hoa giấy cánh mỏng như tờ pơ luya. Hoa thủy tiên cánh trắng, nhụy vàng. Hoa dạ hương càng về khuya càng thơm. Hoa bách nhật chỉ bằng cái khuy áo, tươi lâu ơi là lâu,... Mùa nào vườn cũng rực rỡ, ngát hương.

? Nói về vẻ đẹp của một loài hoa 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Hoa giấy cánh mỏng như tơ. 

Hoa thủy tiên cánh trắng, nhụy vàng.

Hoa dạ hương càng về khuya càng thơm. 

Quảng cáo
close