Bài 22: ng ngh trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có chữ ng? Tiếng nào có chữ ngh. Tập đọc: Bi nghỉ hè

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có chữ ng? Tiếng nào có chữ ngh? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Tiếng có chữ ng: hình 1, 2, 4

- Tiếng có chữ ngh: hình 3, 5 

Câu 2

4. Tập đọc:

Bi nghỉ hè

Nghỉ hè, Bi ở nhà bà.

Nhà bà có gà, có nghé. Ổ gà be bé. Gà có ngô. Nhà nghé nho nhỏ. Nghé có cỏ, có mía. 

Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close