Bài 137: Vần ít gặp trang 76 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần oap? Tiếng nào có vần uâng. Tập đọc: Ý kiến hay

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần oap? Tiếng nào có vần uâng? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần oap là: oạp

Tiếng có vần uâng là: khuâng 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Ý kiến hay

Thỏ và các bạn ra biển nghỉ hè.

Đêm ấy, cả bọn lên boong tàu. Trăng sáng hơn đèn tuýp. Thỏ mở đàn oóc, hát vang. Mèo tỉu nghỉu vì vừa câu hụt con cá to cũng "ngoao ngoao" hòa giọng. Vượn làm xiếc, tay nguều ngoào đu đưa trên sợi dây buồm ngoằn ngoèo.

Còn sóc, nó bâng khuâng nghe sóng vỗ ì oạp. Nó bảo: "Tớ muốn kiếm vỏ ốc biển tặng mẹ". Cả bọn ồ lên: "Ý kiến quá hay!".

? Ghép đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 2, b – 4, c – 5, d – 3, e – 1. 

Quảng cáo
close