Bài 123: Ôn tập trang 53 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tập đọc: Vườn thú. Thay hình ảnh bằng từ ngữ thích hợp và nói lại các câu sau. Tìm vần hợp với chỗ trống (oăn hay oăm) rồi chép lại hai câu sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Tập đọc: 

Vườn thú

Lớp bé Xuân đi thăm vườn thú. Về nhà, bé kể với bà: "Con hổ ăn tham lắm. Nó ngoạm cả tảng thịt bò. Con voi thì lấy đuôi quất lên lưng. Chắc nó mỏi lưng, bà nhỉ?

Lũ chích chòe cứ nhảy thoăn thoắt. Con vẹt có cái mỏ khoằm. Còn con công trắng, toàn thân trắng toát".

Nghĩ một lúc, bé nói: "Bà mà ngoan thì cô giáo cháu sẽ đưa bà đi thăm vườn thú".

? Thay hình ảnh bằng từ ngữ thích hợp và nói lại các câu sau: 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a. Hổ rất tham ăn

b. Voi lấy đuôi quất lên lưng

c. Chích chòe nhảy thoăn thoắt

d. Con vẹt có cái mỏ khoằm

e. Con công toàn thân trắng toát. 

Câu 2

Tìm vần hợp với chỗ trống (oăn hay oăm) rồi chép lại hai câu sau:

Vẹt có cái mỏ kh...... Chích chòe nhảy th....... thoắt. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Vẹt có cái mỏ khoằm. Chích chòe nhảy thoăn thoắt. 

Quảng cáo
close