Bài 41: em ep trang 74 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần em? Tiếng nào có vần ep. Tập đọc. Thi vẽ. Em đoán xem: Ai thắng trong cuộc thi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần em? Tiếng nào có vần ep? 

Phương pháp giải:

Em nhìn tranh và suy nghĩ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần em:

- Hình 2: tem thư

- Hình 4: xem ti vi

- Hình 5: rèm

Tiếng có vần ep:

- Hình 1: lễ phép

- Hình 3: cá chép

- Hình 6: ngõ hẹp 

Câu 2

3. Tập đọc

Thi vẽ

Cá chép và gà nhép thi vẽ.

Chá chép vẽ nó làm vua. Gà nhép vẽ gà mẹ chăm lũ gà em.

Cô cò, chú trắm chấm thi. Họ cho là gà nhép vẽ vừa đẹp vừa có ý nghĩa.

Câu hỏi:

1) Em đoán xem: Ai thắng trong cuộc thi 

2) Vì sao em nghĩ là bạn đó thắng? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

1) Gà nhép là người chiến thắng cuộc thi.

2) Em nghĩ bạn gà nhép thắng vì gà nhép vẽ vừa đẹp vừa có ý nghĩa. 

Quảng cáo
close