Bài 89: ưng ưc trang 158 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ưng? Tiếng nào có vần ưc? Tập đọc. Sáng sớm trên biển

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ưng? Tiếng nào có vần ưc?  

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc

Sáng sớm trên biển

Sáng sớm, Biển thật là đẹp! Từ phía xa tít tắp, một vầng hồng từ từ nhô lên. Mặt biển ửng hồng. Từng lớp sống nhấp nhô. Những tia nắng sớm nô đùa trên sóng. Nắng lên dần. Mặt biển sáng rực.

Câu hỏi: Nói tiếp để hoàn thành câu

a) Khi vầng hồng nhô lên, mặt biển…

b) Những tia nắng sớm… 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a) Khi vầng hồng nhô lên, mặt biển ửng hồng

b) Những tia nắng sớm nô đùa trên sóng. 

Quảng cáo
close