Bài 99: Ôn tập trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tập đọc: Chú gà quan trọng (2). Sắp xếp các ý theo đúng nội dung. Tìm chữ thích hợp với chỗ trống (ng hay ngh) rồi chép lại câu sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tập đọc: 

Chú gà quan trọng (2)

Một hôm, lũ gà mái trốn sạch.

Gà trống không còn ai để ra lệnh, rất buồn. Nhìn bác chó đang nghếch mõm, nằm dài trên sân tắm nắng, chú bèn lại gần, lay lay: "Đi làm đi!". Bác chó tức mình, tớp cho một cái. Gà trống sợ hết hồn, chạy mất. Từ đó, chú chả dám hạch sách ai nữa.

? Sắp xếp các ý theo đúng nội dung: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

2. Tìm chữ thích hợp với chỗ trống (ng hay ngh) rồi chép lại câu sau:

Bác chó nằm ....ếch mõm trên sân tắm nắng 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Bác chó nằm nghếch mõm trên sân tắm nắng. 

Quảng cáo
close