Bài 108: êu iu trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần êu? Tiếng nào có vần iu? Tập đọc: Ba lưỡi rìu (1).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần êu? Tiếng nào có vần iu? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc các từ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

3. Tập đọc:

Ba lưỡi rìu (1)

Ngày xưa, ở làng kia có một chàng đốn củi nghèo. Tài sản của anh chỉ có chiếc rìu sắt. Một hôm, anh vào rừng đốn củi. Chẳng may lưỡi rìu văng xuống sông. Buồn quá, anh ngồi khóc. Bỗng có một ông lão đến hỏi: "Vì sao con khóc?". Anh mếu máo trả lời. Ông lão bèn lặn xuống sông, mang lên một lưỡi rìu bạc.

? Nói tiếp

a. Chàng đốn củi chỉ có............

b. Một hôm, chàng đi đốn củi, chẳng may............ 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

a. Chàng đốn củi chỉ có chiêc rìu sắt.

b. Một hôm, chàng đi đốn củi, chẳng may lưỡi rìu văng xuống sông. 

Quảng cáo
close