Bài 73: uôn uôt trang 132 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần uôn? Tiếng nào có vần uôt. Tập đọc. Chuột út (1)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần uôn? Tiếng nào có vần uôt? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần uôn là: chuồn, cuộn, buồn

Tiếng có vần uôt là: vuốt, tuốt 

Câu 2

3. Tập đọc

Chuột út (1)

Mẹ bận làm bếp. Chuột út buồn, lũn cũn đi ra sân. Đến trưa, về nhà, nó ôm mẹ, kể:

- Mẹ ạ, trên sân có một con thú dữ lắm. Mũ nó đỏ, mỏ nhọn, mắt thô hố. Nó quát rõ to, con sợ quá.

Chuột mẹ đáp:

- Con thú đó rất hiền. Nó chỉ muốn đùa con.

Câu hỏi: Đố em: Con thú "dữ" chuột út gặp là con gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Con gà trống. 

Quảng cáo
close