Bài 106: ao eo trang 24 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần ao? Tiếng nào có vần eo? Tập đọc: Mèo dạy hổ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ao? Tiếng nào có vần eo? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ao là: gạo, táo, dao

Tiếng có vần eo là: kéo, dẻo, bèo 

Câu 2

3. Tập đọc: 

Mèo dạy hổ

Biết mèo săn giỏi, hổ đến xin học. Mèo giao hẹn:

"Ta sẽ dạy. Nhưng anh không được bắt lũ thú nhỏ".

Hổ đồng ý. Nhưng vừa học được cách vồ mồi, nó đã săn thỏ.

Thế là mèo không dạy hổ nữa.

Hổ nghĩ tài nó đã cao. Tối đó, nó chờ mèo đi qua, lao ra vồ. Mèo đã leo tót lên cây, bảo:

- Mẻo mèo meo! Ta có võ trèo, ta chưa dạy hổ.

? Chọn ý đúng?

Mèo không dạy hổ nữa vì…

a) hổ không giữ lời hứa. 

b) tài hổ đã cao.

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Mèo không dạy hổ nữa vì…

a) hổ không giữ lời hứa. 

Quảng cáo
close