Bài 35: Chữ hoa trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tìm chữ hoa trong câu. Tập đọc: Chia quà. Tìm trong bài đọc: Những chữ hoa đứng đầu tên bài, đứng đầu câu. Những chữ hoa ghi tên riêng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Tìm chữ hoa trong câu:

Dì Tư là y tá. 

Phương pháp giải:

Em đọc câu và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Dì Tư là y tá. 

Câu 2

3. Tập đọc:

Chia quà

Má ở thị xã về. Má có quà cho cả nhà. Bà có nho. Ba có trà. Hà có mía. Bé Lê có sữa.

Ơ, quà của má là gì nhỉ?

À, má đã có bé Lê, có Hà là quà quý. 

Câu 3

4. Tìm trong bài đọc

- Những chữ hoa đứng đầu tên bài, đứng đầu câu.

- Những chữ hoa ghi tên riêng. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

- Những chữ hoa đứng đầu tên bài, đứng đầu câu là: Chia, Má, Bà, Ba, Hà, Bé, Ơ, À.

- Những chữ hoa ghi tên riêng là: Hà, Lê 

Quảng cáo
close