Bài 40: âm âp trang 72 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần âm. Tiếng nào có vần âp. Ghép đúng. Tập đọc. Bé Lê

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần âm? Tiếng nào có vần âp? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và đọc các tiếng để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần âm:

- Hình 1: nấm

- Hình 2: mầm

- Hình 4: sâm cầm

Tiếng có vần âp: Hình 3: tập múa. 

Câu 2

3. Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.   

Lời giải chi tiết:

Câu 3

4. Tập đọc

Bé Lê

Bé Lê mê ti vi. Ti vi có sâm cầm. Bé chỉ: “Cò… cò…”. Ti vi có cá mập. Bé la: “Sợ!”. Má bế bé, vỗ về: “Cá mập ở ti vi mà”. Má ấm quá, bé chả sợ nữa.

Câu hỏi: Những ý nào đúng

a) Bé Lê chả mê ti vi

b) Bé Lê sợ cá mập

c) Có má, bé Lê chả sợ nữa 

Phương pháp giải:

Em đọc bài để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Ý đúng là:

b) Bé Lê sợ cá mập

c) Có má, bé Lê chả sợ nữa 

Quảng cáo
close