Bài 12: g h trang 26 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có âm g? Tiếng nào có âm h?

Quảng cáo

Đề bài

2. Tiếng nào có âm g? Tiếng nào có âm h? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh để trả lời.  

Lời giải chi tiết

Các tiếng có âm g là:

- Hình 2: gấu

- Hình 5: gừng

- Hình 6: gà

Các tiếng có âm h là:

- Hình 1: h

- Hình 3: hoa hồng

- Hình 4: hành 

Quảng cáo
close