Bài 27: Ôn tập trang 51 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Em chọn chữ nào: ng hay ngh.

Quảng cáo

Đề bài

2. Em chọn chữ nào: ng hay ngh? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát các hình ảnh và dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

ngh

ngã 

Quảng cáo
close