Bài 95: Ênh êch trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Cánh diều

Tiếng nào có vần ênh? Tiếng nào có vần êch. Tập đọc: Mưa. Mưa đổ xuống. Các con vật trú mưa ở đâu?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ênh? Tiếng nào có vần êch? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ênh là: chênh, bệnh, bênh

Tiếng có vần êch là: xếch, lệch. 

Câu 2

3. Tập đọc: Mưa

Mưa đổ xuống. Các con vật tìm chỗ trú mưa.

Bọ dừa trốn mưa nhờ đám lá dừa. Cánh cam tránh mưa ở khóm lúa. Chim sẻ nấp ở cành chanh. Kiến nép bên gốc nấm. Nấm như một chiếc ô che cho nó.

Ếch và ễnh ương không sợ mưa.

? Các con vật trú mưa ở đâu? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close