Bài 49: ơm ơp trang 88 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ơm? Tiếng nào có vần ơp. Tập đọc: Ví dụ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ơm? Tiếng nào có vần ơp? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập.  

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ơm:

- Hình 1: bơm

- Hình 3: bờm ngựa

- Hình 6: nơm

Tiếng có vần ơp:

- Hình 2: lớp

- Hình 4: đớp cá

- Hình 5: lợp nhà 

Câu 2

3. Tập đọc:

Ví dụ

Chị Thơm ra đề: “Cặp của Bi có 3 quả cam…”.

Bi đáp:

- Em chả đem cam ra lớp.

- Chị ví dụ mà… Chị tiếp nhé: Bi cho em Bốp 1 quả…

- Chị nhầm ạ. Em Bốp chỉ bú tí mẹ.

- Thì chị ví dụ mà…

Phỏng theo Chuyện vui dạy học

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close