Bài: Ôn tập giữa học kì 1 trang 92 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Trò chơi: Hỏi vần đáp tiếng. Em chọn chữ nào: g hay gh? Nối từ ngữ với hình. Đọc thầm: Cò và quạ. Điền chữ: c hoặc k.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Trò chơi: Hỏi vần đáp tiếng 

Phương pháp giải:

Em dựa theo mẫu để thực hiện trò chơi cùng các bạn. 

Lời giải chi tiết:

Em dựa vào kiến thức đã học và chủ động chơi cùng các bạn. 

Câu 2

3. Em chọn chữ nào: g hay gh? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:

gà 

gắp

ghi

Đọc hiểu

Câu 1:

1. Nối từ ngữ với hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

2. Đọc thầm:

Cò và quạ

Cò vừa ngủ thì nghe om sòm “chiếp, chiếp”, “quà, quà”. Thì ra quạ sắp chộp gà nhép. Quạ to và dữ. Gà thì bé tí, nép ở khóm tre. Cò vù qua khóm tre. Nó che cho gà, chĩa mỏ về phía quạ. Quạ sợ, bỏ đi.

Nối đúng: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Viết

1. Điền chữ: c hoặc k 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập 

Lời giải chi tiết:

Cam, cửa sổ, kim 

Quảng cáo
close