Bài 88: ung uc trang 156 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ung? Tiếng nào có vần uc? Tập đọc. Gà mẹ, gà con

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ung? Tiếng nào có vần uc? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ung là: thùng, súng

Tiếng có vần uc là: nục, trúc, xúc. 

Câu 2

3. Tập đọc

Gà mẹ, gà con

Sáng sớm, gà mẹ dẫn đàn gà con ra vườn kiếm ăn. Bất chợt mưa to, gió lớn. Đàn gà con rét run. Gà mẹ liền ôm các con, ấp ủ chúng. Rúc trong lòng mẹ, đàn gà con cùng chiêm chiếp: “Mẹ ấm quá! Ấm quá!”.

Câu hỏi: Ghép đúng

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ghép: a – 2, b – 1. 

Quảng cáo
close