Bài 81: Ôn tập trang 145 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Ghép các âm dưới đây thành vần. Tập đọc. Bỏ nghề. Tìm từ hợp với chỗ ô trống (g hay gh) rồi chép lại câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Ghép các âm dưới đây thành vần: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tập đọc

Bỏ nghề

Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú. Bác rút tên, ngắm. Vượn mẹ chợt ngẩng lên. Nó nhìn bác, mắt đờ ra.

Bác thợ săn nghĩ: "Ta bắn nó, con nó sẽ chết". Thế là bác bỏ đi.

Từ đó, bác bỏ nghề săn bắn.

Câu hỏi: Ý nào đúng?

Bác thợ săn bỏ nghề vì?

a. Vượn mẹ đã nhận ra bác.

b. Chẳng nỡ giết mẹ con vượn. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Bác thợ săn bỏ nghề vì: b. Chẳng nỡ giết mẹ con vượn. 

Câu 3

Tìm từ hợp với chỗ ô trống (g hay gh) rồi chép lại câu sau:

Vượn mẹ ...ặp bác thợ săn, ôm .....ì vượn con 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và chọn từ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Vượn mẹ  gặp bác thợ săn, ôm ghì vượn con. 

Quảng cáo
close