Bài 52: um up trang 96 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần um? Tiếng nào có vần up. Tập đọc. Bà và Hà.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần um? Tiếng nào có vần up? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Tiếng có vần um là: chùm, hùm, mũm

- Tiếng có vần up là: cúp, giúp, búp. 

Câu 2

3. Tập đọc

Bà và Hà

Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ.

Có hôm, Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Ngắm Hà chăm chú đưa chỉ qua lỗ kim, bà tủm tỉm: "Hà của bà ngộ quá!".

Câu hỏi: Ghép đúng 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close