Bài 66: yên yêt trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tìm tiếng có vần yên, tiếng có vần yêt? Tập đọc: Nam Yết của em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tìm tiếng có vần yên, tiếng có vần yêt? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

4. Tập đọc:

Nam Yết của em 

Câu hỏi: Nói điều em biết về đảo Nam Yết qua một số tấm ảnh. 


Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ảnh 2: Đảo Nam Yết từ lâu đã thuộc chủ quyền của Việt Nam

Ảnh 3: Nam Yết có nhà cửa. Nam Yết có đèn biển

Ảnh 4: Các chiến sĩ coi đảo Nam Yết như là nhà ở của mình

Ảnh 5: Đảo Nam Yết là bộ phận cơ thể của Việt Nam 

Quảng cáo
close