Bài 84: ong oc trang 150 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ong? Tiếng nào có vần oc. Tập đọc. Đi học

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ong? Tiếng nào có vần oc? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ong là: chong chóng, ong, võng

Tiếng có vần oc là: cóc, đọc, ngọc. 

Câu 2

3. Tập đọc

Đi học

Sóc, nhím và thỏ ngọc

Học lớp cô sơn ca

Bác ngựa đón từ nhà

Đưa cả ba đi học

 

Vó ngựa va lóc cóc

Xe cứ lăn bon bon

Chim chóc liệng vòng tròn

Hát ca vang rộn rã.

 

Đi học lắm sự lạ

Cha mẹ vẫn chờ mong

Ba bạn hứa trong lòng

Học tập thật chăm chỉ

Câu hỏi: Nói lại các câu sau cho đủ ý: 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a) Sóc, nhím và thỏ nhọc đi học lớp cô sơn ca

b) Bác ngựa đưa cả ba bạn đi học

c) Ba bạn hứa học tập thật chăm chỉ. 

Quảng cáo
close