Bài 3: Hai con dê trang 10 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Hai con dê. Có hai con dê cùng muốn đi qua một chiếc cầu hẹp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện 

Phương pháp giải:

Em lắng nghe cô giáo kể lại câu chuyện. 

Lời giải chi tiết:

Hai con dê

Có hai con dê cùng muốn đi qua một chiếc cầu hẹp, bắc ngang một dòng suối nhỏ. Dê Đen đi từ đằng này lại. Dê Trắng đi từ đằng kia sang. Cả hai con đều tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. Đến giữa cầu, chúng cãi nhau, rồi húc nhau. Cả hai cùng lăn tõm xuống nước. Thế là chỉ vì không biết nhường nhau. Mà cả hai con dê vừa ngã đau, vừa không sang được suối. 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 

Phương pháp giải:

Em dựa vào câu chuyện và quan sát các tranh để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Hai con dê cùng muốn đi qua một chiếc cầu hẹp bắc ngang một dòng suối nhỏ.

Tranh 2: Trên cầu hai con dê đều tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào.

Tranh 3: Đến giữa cầu, hai con dê cãi nhau rồi húc nhau.

Tranh 4: Kết quả, cả hai con dê vừa ngã đau, vừa không sang được suối. 

Quảng cáo
close